MEM-21 to monitor, który rejestruje zużycie i produkcję energii elektrycznej. Urządzenie stanowi uzupełnienie systemu Exta Life.