Wykorzystaj potencjał Home Assistant oraz Node-RED, aby stworzyć proste automatyzacje z użyciem odbiorników Supla.