Powiadomienia Push w systemie Supla

Dowiedz się jak wysyłać powiadomienia Push w systemie Supla. Zobacz w jaki sposób skonfigurować Reakcje w Supla Cloud.

Aktualizacja Supla Cloud do wersji 23.07 wprowadziła nową funkcjonalność o nazwie Reakcje, czyli możliwość konfigurowania działania w oparciu o stan urządzeń. Reakcją może być wysłanie powiadomienia, wykonanie akcji na innym kanale, grupie urządzeń lub odpalenie sceny.

W tym wpisie przedstawię w jaki sposób skonfigurować podstawową reakcję czyli wysyłanie powiadomień do aplikacji mobilnej Supla.

1. Logujemy się do naszego konta Supla Cloud.

2. Przechodzimy do zakładki Moja Supla i wybieramy interesujące nas urządzenie. Przedstawię sposób tworzenia reakcji na przykładzie THW-01.

Reakcje - Moja Supla
Reakcje – Moja Supla

3. Po przejściu do szczegółów urządzenia widzimy dostępne kanały. Wybieram dostępny czujnik temperatury i wilgotności.

Reakcje – Urządzenie THW-01

4. W szczegółach urządzenia w dolnej części jest dostępna zakładka Reakcje. Wybieram ją i tworzę nową reakcję.

Interesuje mnie, żeby otrzymywać powiadomienie z urządzenia, gdy temperatura przekroczy wartość 25°C ale nie chcę otrzymywać ciągle tych powiadomień w przypadku wahań temperatury. Dolny próg zakładam, że jeśli temperatura spadnie poniżej wartości 23°C lub będzie równa to dopiero w tej sytuacji otrzymam ponownie powiadomienie. Na koniec wybieram, która grupa odbiorców (identyfikator dostępu) ma otrzymywać powiadomienie i zapisuję zmiany.

Reakcje THW-01 - zbyt wysoka temperatura
Reakcje THW-01 – zbyt wysoka temperatura

W zasadzie to wszystko. Powiadomienie zostało skonfigurowane i od tego momentu mogę otrzymywać powiadomienia do aplikacji Supla.

Przedstawię jeszcze kilka innych przykładów:

  • Powiadomienie o spadku wilgotności mierzonej przez czujnik THW-01,
Reakcje THW-01 - zbyt niska wilgotność
Reakcje THW-01 – zbyt niska wilgotność
  • Powiadomienie o przekroczeniu wartości napięcia mierzonego przez monitor energii elektrycznej MEW-01,
Reakcje MEW-01 - wysokie napięcie
Reakcje MEW-01 – wysokie napięcie
  • Powiadomienie o przekroczeniu wartości prądu mierzonego przez monitor energii elektrycznej MEW-01,
Reakcje MEW-01 - duży prąd
Reakcje MEW-01 – duży prąd

System Supla pozwala otrzymywać 20 powiadomień Push w ciągu 1 godziny.


Pełna jawność. Jako pracownik firmy ZAMEL, opisuję w moim blogu produkty tej firmy. Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna inicjatywa. Niektórzy mogą zobaczyć w tym wpisie promocję marki ZAMEL i mają do tego pełne prawo.


Jeżeli cenisz moją pracę i chciałbyś dać wyraz swojego wsparcia, rozważ postawienie kawy. Dziękuję 🚀🤗

Postaw mi kawę na buycoffee.to