Jak wykorzystać parametry monitora energii MEW-01 do sterowania innymi odbiornikami Supla?

Dowiedz się, jak wykorzystać monitor energii elektrycznej MEW-01 i aplikację SUPLA Scripts do zdalnego sterowania odbiornikami Supla.

Monitor energii elektrycznej MEW-01
Monitor energii elektrycznej MEW-01

Monitor energii elektrycznej MEW-01 to urządzenie, które montujemy w rozdzielnicy elektrycznej. Jest w stanie mierzyć parametry sieci, takie jak częstotliwość, napięcie, natężenie i moce. Każdy z tych parametrów jest możliwy do odczytania za pomocą REST API, gdzie później można je wykorzystać np. do sterowania urządzeniami.

Dziś chcę Ci pokazać, jak możesz w prosty sposób sterować innymi odbiornikami Supla wykorzystując właśnie jeden z mierzonych parametrów. Parametrem tym będzie dla przykładu napięcie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać inny.

Do sterowania z użyciem naszego MEW-01 wykorzystamy SUPLA Scripts – aplikację, która jest rozwijana przez osobę o pseudonimie „fracz” i pozwala na wzbogacenie Supli o nowe funkcjonalności, takie jak np. sceny, powiadomienia czy wykresy. Oczywiście część wymienionych funkcji jest dostępna natywnie, ale po zalogowaniu się na konto SUPLA Scripts zobaczysz różnice.

Wróćmy do wstępu. Dziś przedstawię Ci, w jaki sposób odczytywać parametr napięcia sieci mierzony przez MEW-01, a następnie jak wykorzystać tę informację do sterowania innymi odbiornikami Supla. W moim przykładzie posłużę się urządzeniem ROW-04m (odbiornik modułowy 4-kanałowy). Oczywiście będzie to tylko prosty przykład, aby pokazać samą zasadę działania. Do dzieła.

Pamiętaj, że funkcjonalność działa tylko wtedy, gdy masz dostęp do Internetu. Nie korzystaj z niej, jeśli nie wiesz, jak zabezpieczyć inne urządzenia w przypadku jej nieprawidłowego działania lub utraty połączenia z Internetem. Funkcjonalność może uruchomić urządzenie, które nie powinno działać w tym momencie lub nie wyłączyć go.

1. Logujemy się do naszego konta SUPLA Scripts, a następnie po poprawnym połączeniu dodajemy pierwszą scenę w zakładce Sceny. Nasza pierwsza scena będzie sprawdzała mierzone napięcie przez urządzenie MEW-01 na fazie nr 1. Podstawowe założenia do uruchomienia sceny:

  • mierzone napięcie na fazie nr 1 jest powyżej wartości 250V;
  • wyjście (kanał) sterownika, którym sterujemy jest wyłączony

Jeśli oba warunki będą spełnione to następuje uruchomienie sceny.

2. Przechodzimy do dodania pierwszej sceny. Po wybraniu zakładki Sceny naciskamy w nowym oknie przycisk Dodaj scenę.

Sceny - Supla Scripts
Sceny – Supla Scripts

Pojawi się formularz, w którym wypełnimy pola następującymi przykładowymi wartościami:

Nazwa: NAPIĘCIE > 250V
Uruchamiaj scenę z wyzwalacza akcji w SUPLI: brak
Wyzwalacz sceny w oparciu o czas: brak
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów: {{ state(ID KANAŁU POMIAROWEGO MEW-01).phases[0].voltage > 250 }}
Komentarz: phases[0] – oznacza, że to faza pierwsza, kolejne fazy to kolejno phases[1], phases[2]. Voltage to mierzony parametr. Możemy też wykorzystać np. frequency, current, powerActive, powerReactive, powerApparent, powerFactor, phaseAngle, totalForwardActiveEnergy, totalReverseActiveEnergy, totalForwardReactiveEnergy, totalReverseReactiveEnergy
Warunek wykonania sceny: {{ state(ID KANAŁU POMIAROWEGO MEW-01).phases[0].voltage > 250 and (not state(ID KANAŁU ODBIORNIKA ROW-04m, KTÓRYM STERUJEMY).on) }}
Komentarz: Powyższy warunek sprawdza czy wartość napięcia jest powyżej 250V oraz czy kanał odbiornika jest wyłączony.
Akcje: Wybieram odbiornik, na który chcę wykonać akcję WŁĄCZ

Wykonywanie akcji na kanale odbiornika w Supla Scripts
Wykonywanie akcji na kanale odbiornika w Supla Scripts

Pozostałe opcje zostawiam domyślne:
Komendy głosowe: brak
Odpowiedź: brak
Powiadomienia Pushover: brak
Scena dostępna pod publicznym adresem URL (opcja nie musi być zaznaczona)
Scena włączona

Poprawnie skonfigurowana scena wygląda tak:

Napięcie pow. 250V - Scena dla MEW-01 w Supla Scripts
Napięcie pow. 250V – Scena dla MEW-01 w Supla Scripts

3. Przechodzę do stworzenia kolejnej sceny, tym razem będę sprawdzać taki warunek:

  • mierzone napięcie na fazie 1 jest równe lub poniżej wartości 250V;
  • wyjście (kanał) sterownika, którym sterujemy jest włączony

Nazwa: NAPIĘCIE <= 250V
Uruchamiaj scenę z wyzwalacza akcji w SUPLI: brak
Wyzwalacz sceny w oparciu o czas: brak
Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów: {{ state(ID KANAŁU POMIAROWEGO MEW-01).phases[0].voltage <= 250 }}
Warunek wykonania sceny: {{ state(ID KANAŁU POMIAROWEGO MEW-01).phases[0].voltage <= 250 and (state(ID KANAŁU ODBIORNIKA ROW-04m).on) }}
Akcje: Wybieram odbiornik, na który chcę wykonać akcję WYŁĄCZ

Wykonywanie akcji na kanale odbiornika w Supla Scripts
Wykonywanie akcji na kanale odbiornika w Supla Scripts

Pozostałe opcje zostawiam domyślne:
Komendy głosowe: brak
Odpowiedź: brak
Powiadomienia Pushover: brak
Scena dostępna pod publicznym adresem URL (opcja nie musi być zaznaczona)
Scena włączona

Poprawnie skonfigurowana scena wygląda mniej więcej tak:

Napięcie pon. 250V - Scena dla MEW-01 w Supla Scripts
Napięcie pon. 250V – Scena dla MEW-01 w Supla Scripts

Od teraz gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki będzie się uruchamiała dana scena, a monitor energii MEW-01, będzie sterować innym odbiornikiem Supla. Zachęcam do przetestowania tej funkcjonalności. Jeśli masz jakieś uwagi, sugestie to napisz do mnie. Dzięki!


Pełna jawność. Jako pracownik firmy ZAMEL, opisuję w moim blogu produkty tej firmy. Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna inicjatywa. Niektórzy mogą zobaczyć w tym wpisie promocję marki ZAMEL i mają do tego pełne prawo.