Home Assistant, Grafana i InfluxDB — wizualizacja danych

Grafana to narzędzie, które pozwala wizualizację danych. Zobacz jak to zrobić w Home Assistant z użyciem bazy InfluxDB.

Grafana w Home Assistant

3. W tym kroku podajemy adres naszej bazy danych. Może to być http://localhost:8086 lub adres IP, na którym stoi nasz Home Assistant. W moim wypadku był to adres 192.168.1.249:8086.

Grafana - konfiguracja InfluxDB - adres IP
Grafana – konfiguracja InfluxDB – adres IP

4. Teraz czas na podanie danych związanych z bazą: nazwa, użytkownik i hasło. HTTP Method ustawiamy na GET.

Grafana - konfiguracja InfluxDB - nazwa bazy, nazwa użytkownika i hasło
Grafana – konfiguracja InfluxDB – nazwa bazy, nazwa użytkownika i hasło

5. Po wypełnieniu danych naciskamy przycisk Save & Test. Jeśli dane są poprawne to zobaczymy komunikat:

Grafana - baza danych poprawnie skonfigurowana
Grafana – baza danych poprawnie skonfigurowana

6. Teraz czas na stworzenie pierwszego wykresu. Wybieramy plusik i tworzymy naszą nową tablicę.

Grafana - dodajemy pierwszy panel
Grafana – dodajemy pierwszy panel

7. Naciskamy przycisk Add an empty panel i przechodzimy do okna konfiguracji pierwszego wykresu.

Grafana - dodajemy panel
Grafana – dodajemy panel

8. W zapytaniu ustawiamy skąd mają być pobierane dane i jaką z zmiennych chcielibyśmy wyświetlić.

Grafana - prezentacja przykładowych danych na wykresie
Grafana – prezentacja przykładowych danych na wykresie

9. Wybrałem zmienną: napięcie z fazy L1 urządzenia MEW-01 i ustaliłem jej nazwę. Dodatkowo, możemy ustawić takie parametry jak np. jednostkę, liczbę miejsc po przecinku itp.. W tym artykule nie będę tak szczegółowo to przedstawiać.

Grafana - prezentacja napięcia z MEW-01 na wykresie
Grafana – prezentacja napięcia z MEW-01 na wykresie

10. Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Apply. Po zapisie, zobaczymy nasz pierwszy wykres.

Grafana - przykładowy wykres napięcia z MEW-01
Grafana – przykładowy wykres napięcia z MEW-01

11. U mnie w domu poświęciłem trochę czasu i stworzyłem taki przykładowy panel. Film na YouTube. W jaki sposób to zrobiłem? To temat na osobny artykuł. 🙂

MEW-01 i Grafana w Home Assistant
MEW-01 i Grafana w Home Assistant

To tyle na dziś. Dziękuję za przeczytanie tego wpisu do samego końca.


Pełna jawność. Jako pracownik firmy ZAMEL, opisuję w moim blogu produkty tej firmy. Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna inicjatywa. Niektórzy mogą zobaczyć w tym wpisie promocję marki ZAMEL i mają do tego pełne prawo.