Home Assistant, Grafana i InfluxDB — wizualizacja danych

Grafana to narzędzie, które pozwala wizualizację danych. Zobacz jak to zrobić w Home Assistant z użyciem bazy InfluxDB.

Grafana w Home Assistant

6. Teraz czas na założenie użytkownika naszej bazy. Wybieramy zakładkę User, a następnie przycisk Create User.

InfluxDB Admin - tworzymy użytkownika
InfluxDB Admin – tworzymy użytkownika

7. Ustalamy hasło.. Należy je zapisać. Będzie nam potrzebne w konfiguracji Home Assistant.

InfluxDB Admin - tworzymy użytkownika i zatwierdzamy wybór
InfluxDB Admin – tworzymy użytkownika i zatwierdzamy wybór

8. Nowemu użytkownikowi nadajemy wszystkie uprawnienia. Wybieramy ALL, a następnie Apply.

InfluxDB Admin - przydzielamy użytkownikowi uprawnienia
InfluxDB Admin – przydzielamy użytkownikowi uprawnienia

9. Nowy użytkownik pojawi się na liście jak poniżej.

InfluxDB Admin - użytkownicy
InfluxDB Admin – użytkownicy

10. Czas na konfigurację Home Assistant. Wchodzimy do pliku configuration.yaml (najprościej użyć dodatku File editor. Napisałem o tym dodatku w moim poprzednim wpisie: Konfiguracja Supla dla Home Assistant przez MQTT) i dopisujemy kod influxdb.

Home Assistant - konfiguracja pliku configuration.yaml do współpracy z InfluxDB
Home Assistant – konfiguracja pliku configuration.yaml do współpracy z InfluxDB

W linijce kodu jak poniżej używamy naszego hasła, które użyliśmy przy zakładaniu nowego użytkownika bazy danych InfluxDB. Poniżej kod, który możemy skopiować. Wystarczy podmienić dane.

influxdb:
 username: homeassistant
 password: MojeHaslo
 max_retries: 3
 default_measurement: state

Uwaga!
Może się zdarzyć, że Home Assistant nie połączy się z InfluxDB. Powodem może być brakujący host. O to, zmodyfikowany kod:

influxdb:
 host: NaszaNazwaHosta (np. a0u75994-influxdb)
 port: 8086
 username: homeassistant
 password: MojeHaslo
 max_retries: 3
 default_measurement: state

Nazwę naszego hosta poznamy w szczegółach dodatku InfluxDB w zakładce Supervisor.

InfluxDB Admin - nazwa hosta
InfluxDB Admin – nazwa hosta

11. Po zapisaniu pliku configuration.yaml restartujemy Home Assistant. Po ponownym uruchomieniu powinniśmy w InfuxDB zobaczyć wszystkie nasze dane pomiarowe z sensorów dostępnych w HA. Przykładowe dane z urządzenia MEW-01 poniżej.

Home Assistant wysyła dane do InfluxDB
Home Assistant wysyła dane do InfluxDB

Konfiguracja Grafana

  1. Czas zająć się najprzyjemniejszą częścią. Przechodzimy do naszej Grafany. Dodamy naszą pierwszą bazę danych. W tym celu wybieramy przycisk Add your first data source.
Grafana - dodajemy bazę danych
Grafana – dodajemy bazę danych

2. Wyświetli się nam lista dostępnych baz. Wybieramy InfluxDB.

Grafana - wybieramy bazę InfluxDB
Grafana – wybieramy bazę InfluxDB