Monitor energii MEW-01 — pobieranie historii zużycia energii elektrycznej z serwera do Excel – cz.2

Dowiedz się w jaki sposób pobrać 5 000 ostatnich rekordów zużycia energii elektrycznej urządzenia MEW-01 z serwera SUPLA do programu MS Excel.

Pobieranie danych z MEW-01 do Excel
Zdjęcie przedstawia aplikację Supla i ikonę programu Excel z Pixabay.com

W pierwszej części artykułu przedstawiłem w jaki sposób pobrać najbardziej aktualne parametry z sieci elektrycznej za pomocą MS Excel, a następnie wyświetlić je w Power BI. Serwer Supla umożliwia jednak trochę więcej. Możemy również pobrać historię naszego zużycia z urządzenia MEW-01 firmy ZAMEL.

Za pomocą zapytań REST API możemy pobrać do 5 000 ostatnich rekordów. W tej części wpisu chciałbym przedstawić w jaki sposób możemy to zrobić.

No to zaczynamy.


Pełna jawność. Jako pracownik firmy ZAMEL, opisuję w moim blogu produkty tej firmy. Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna inicjatywa. Niektórzy mogą zobaczyć w tym wpisie promocję marki ZAMEL i mają do tego pełne prawo.


1. Uruchamiamy program MS Excel.

Wygląd programu Excel

2. Logujemy się na nasze konto Supla: cloud.supla.org.

3. Po zalogowaniu się na nasze konto Supla przechodzimy do zakładki Integracje:

Integracje Supla

4. Następnie w zakładce Integracje wybieramy opcję Osobiste tokeny dostępowe i generujemy nasz token:

Tworzenie nowego tokenu na koncie Supla

5. Generujemy osobisty token dostępowy z uprawnieniami do odczytu kanałów:

Tworzenie nowego tokenu na koncie Supla

6. Po wybraniu opcji Generuj token powinien pojawić nasz kod, który zapisujemy w bezpiecznym miejscu:

Token Supla

7. W zakładce Dokumentacja API, możemy poznać polecenie do odczytu danych o zużyciu energii elektrycznej z naszego urządzenia MEW-01:

Supla API

8. Przechodzimy do tej zakładki. Naszym oczom pojawi się pełna dokumentacja, gdzie możemy poznać pełną bibliotekę zapytań, które możemy skierować do serwera SUPLA. Na samym początku zachęcam przetestować nasz osobisty token dostępowy. W tym celu klikamy przycisk Authorize:

Pobieranie danych Supla przez API

9. Wklejamy nasz token w pole BearerAuth (http, Bearer) i klikamy opcję Authorize:

Pobieranie danych Supla przez API

10. Po poprawnym zalogowaniu zobaczymy okno, które możemy już zamknąć:

Pobieranie danych Supla przez API

11. W bibliotece zapytań API, możemy przejść do polecenia:

GET​/channels​/{id}​/measurement-logsGet measurement logs.

Pobieranie danych z MEW-01 przez API

Jak widać będziemy potrzebować numer identyfikacyjny naszego urządzenia MEW-01. Pobierzemy go z zakładki Moja Supla przechodząc do szczegółów urządzenia MEW-01. U mnie jest to: 12792

Konfiguracja MEW-01 na koncie SUPLA

Uzupełniamy dane zgodnie z rysunkiem poniżej. Na potrzeby testu wyciągamy tylko 1 wpis, którego ilość definiujemy w oknie limit. Klikamy na końcu przycisk Execute.

Pobieranie danych z MEW-01 przez API

12. Po poprawnym wykonaniu zapytania powinniśmy otrzymać wynik:

Pobrane dane przez API z urządzenia MEW-01

13. Teraz czas na wykorzystanie tych danych w programie MS Excel. W tym będą nam potrzebne dane z okna. Polecam zapisać sobie je w notatniku:

Pobrane dane przez API z urządzenia MEW-01

14. W programie Excel przechodzimy do zakładki Dane i wybieramy opcję Z sieci Web. W tym oknie będą nas interesować zapytania Zaawansowane:

Pobieranie danych z MEW-01 przez API do Excel

15. Wypełniamy dane wg schematu z wcześniej zapisanych informacji:

W miejscu części adresu URL ustawiłem limit na maksymalną wartość możliwą do pobrania czyli 5 000. Oznacza to, że pobierzemy 5 000 wpisów:
https://svr9.supla.org/api/v2.3.0/channels/12792/measurement-logs?limit=5000

W parametrach nagłówka żądania HTTP (opcjonalnie):
Accept application/json
Authorization Bearer NGU5OGI3MDkwNzk4NTlmMjY3YmRhZTE3NWM5NTBjMzQ0MmM3MjM3NDA4YjQ2YTQ0ZjVlNjAwY2YxMzA5NDcyOQ.aHR0cHM6Ly9zdnI5LnN1cGxhLm9yZw==

Pobieranie danych z MEW-01 przez API do Excel

16. W kolejnym kroku możemy pobrać dane do Excel. Klikając OK. Powinniśmy teraz zobaczyć pobrane wszystkie rekordy w oknie Narzędzia do obsługi list:

Narzędzie do obsługi makr

17. Ok, w jaki sposób teraz pobrać te dane odpowiednio do naszego arkusza Excel? Spieszę z odpowiedzią. Prawym przyciskiem myszy wybieramy na liście rekordów opcję Do tabeli:

Pobieranie danych z MEW-01 do Excel

Następnie w kolejnym oknie wybieramy opcję OK:

Pobieranie danych z MEW-01 do Excel

Nasza lista została przekonwertowana na tabelę. Teraz wystarczy tylko rozwinąć kolumnę, aby zobaczyć wszystkie wyniki:

18. W kolejnym kroku zamienimy typ danych każdej z kolumn na liczbę dziesiętną i odpowiednio przerobimy naszą tabelę. Zastosowałem dla czasu prostą konwersję, pamiętaj, że nadal może być potrzebne dostosowanie czasu do stref czasowych. Dodam tu jeszcze kilka kolumn niestandardowych z zastosowaniem odpowiednich funkcji, tak aby dane były przyjazne w odczycie:

19. To było by na tyle. Już wiesz w jaki sposób pobrać historię pomiarów. Teraz może warto ją wykorzystać i przedstawić na ładnych wykresach? Przejdź do poradnika, w którym wyjaśniam, jak to zrobić:

MEW-01 – analiza historii pomiarów w Power BI z pliku Excel

Aktualizacja z dnia 29.03.2023: Podobną analizę możesz wykonać również dla urządzenia LEW-01. Wystarczy postępować w analogiczny sposób.


Pełna jawność. Jako pracownik firmy ZAMEL, opisuję w moim blogu produkty tej firmy. Chcę podkreślić, że jest to moja prywatna inicjatywa. Niektórzy mogą zobaczyć w tym wpisie promocję marki ZAMEL i mają do tego pełne prawo.


Jeżeli cenisz moją pracę i chciałbyś dać wyraz swojego wsparcia, rozważ postawienie kawy. Dziękuję 🚀🤗

Postaw mi kawę na buycoffee.to